fbpx
Scroll Top

Persondata og betingelser

1. Dataansvarlig

Face D´ Beauty er dataansvarlig. Face D´ Beauty kontaktoplysninger er: Face D´ Beauty, Blegdamsvej 68, 2100 København Ø Tlf.: +(45) 42 94 95 29 Mail: info@Face-D-Beauty.dk Kontaktperson Dessislava Garevski.

Face D´ Beauty håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Face D´ Beauty indgår aftale med kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige produkter og ydelser.

Når en kunde, bestiller og køber én eller flere produkter eller ydelser fra Face D´ Beauty, giver denne samtidig sit samtykke til, at kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Face D´ Beauty.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Face D´ Beauty i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler.

2. Face D´ Beauty indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Face D´ Beauty på følgende vis:

Når en kunde vælger at købe en af Face D´ Beauty´s produkter eller ydelser, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter til Face D´ Beauty:

 • www.face-d-beauty.dk
 • Gennem browser cookies.
 • Fra sociale medier, reklame- og nyhedsmails.
 • Når leverandører indgår aftaler med Face D´ Beauty.
 • Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

3. Oplysninger som Face D´ Beauty

Face D´ Beauty indsamler følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.

Oplysninger fra face-d- beauty´s sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Face D´ Beauty.

Browserinformationer.

Oplysninger om kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.

En kunde eller leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Face D´ Beauty yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Face D´ Beauty´s betjening/servicering af kunden/leverandøren. Dette kan f.eks. være oplysninger om: Hvis en kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter Face D´ Beauty dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Face D´ Beauty modtager direkte fra kunder /leverandører, vil Face D´ Beauty i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Face D´ Beauty har modtaget af tredjeparter, f.eks. en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende kunder/leverandører om Face D´ Beauty ´s vilkår og betingelser samt Face D´ Beauty´s persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Face D´ Beauty indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med kunder/leverandører om levering af ydelser, køb/salg af produkter.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af kunders køb af Face D´ Beauty ´s produkter og ydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser
 • Kontakt til kunden før, under eller efter dennes køb.
 • Opfyldelse af kundens anmodning om køb af produkter eller ydelser.
 • Tilpasning af Face D´ Beauty´s markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.
 • Administration af kunders/leverandørers relation til Face D´ Beauty.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Face´D Beauty og kvaliteten af Face´D Beauty´s ydelser og produkter.

I nogle situationer modtager Face´D Beauty personoplysninger fra tredjepart. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende kunder og leverandører om Face´D Beauty`s vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

5. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/leverandører) forskellige rettigheder.

En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Face D´ Beauty behandler om den registrerede.

En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Face D´ Beauty har om den registrerede.

En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Face D´ Beauty har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Face D´ Beauty ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Face D´ Beauty ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.

Hvis nogle af de oplysninger, som Face D´ Beauty har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Face D´ Beauty .

Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Face D´ Beauty er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Face D´ Beauty om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Face D´ Beauty er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Face D´ Beauty hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Face D´ Beauty.

Skriftlig anmodning sendes til Face D´ Beauty, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1.

Face D´ Beauty tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

6. Sikkerhed og deling af personoplysninger

Face D´ Beauty beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Face D´ Beauty, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.

Face D´ Beauty kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Face D´ Beauty tager løbende backup de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Face D´ Beauty underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Face D´ Beauty ´s sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Face D´ Beauty sletter dine personoplysninger, når Face D´ Beauty´s lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede.

7. Cookies

Face D´ Beauty bruger cookies på hjemmeside til teknisk funktionalitet og trafikmåling. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved genbesøg. En cookie kan ikke indeholde virus. En cookie sletter sig selv efter et vist antal måneder (varierer), og fornyes efter hver besøg.

Vi passer på dine personlige oplysninger

Vi bruger cookies til at gøre din oplevelse bedre. Ved hjælp af cookies sikrer vi din adgang til vores webshop, analyserer dit besøg og viser dig målrettede annoncer. Cookies hjælper os med at målrette indholdet til dig og give dig nemmere adgang til den information, du skal bruge. Klik på ”Det er OK med mig” for at acceptere brugen af cookies.

Om cookies

Når du besøger en hjemmeside, kan den gemme eller genfinde information i din browser, som regel i form af cookies. Vi bruger blandt andet cookies til at huske dine login-oplysninger og sikre dit login. Derudover indsamles oplysninger for at optimere vores hjemmesider og vise dig indhold, der er målrettet dig og dine interesser. Vi bruger ikke cookies til at identificere dig, men de hjælper os med at give dig en mere personlig oplevelse.

Hvorfor vi bruger cookies?

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, om du er logget ind, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, osv.

Du kan desuden læse om vores overordnede persondatapolitik her.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Afvisning af cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete og markere og du vil have slettet cookies.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

8. Klage

Klage over Face D´ Beauty behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Tlf.3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk